Steinway Model M

Steinway

Satin ebony

5’7”

Model M